REFERENCE

Poprosili jsme několik našich zákazníků o krátké shrnutí naší spolupráce.


Ing. Tomáš Bednář

Hlavní účetní

Se společností Š-servis Praha spolupracujeme již delší dobu. Získali jsme silného partnera, který zpracovává mzdovou agendu pro všechny členy skupiny FINEP HOLDING v České republice a dokázal snížit naše náklady na zpracování mezd při zachování vysoké kvality. Mzdy jsou vždy zpracovány pečlivě a včas. Zejména oceňujeme, že všechny výstupy jsou v elektronické podobě.  


Ing. Petr Hojsák

Finanční ředitel
SachsenFonds Asset Management Czech, s.r.o.

Se společností Š-SERVIS PRAHA spolupracujeme již více než 10 let.Oceňujeme zejména profesionalitu jejich zaměstnanců, diskrétnost a dodržování předem odsouhlasených termínů.

Naše společnost rovněž doplňkově nabízí účetní služby, avšak bez mzdové agendy. Ve spolupráci se společností Š-SERVIS PRAHA však můžeme nabízet komplexní služby vedení účetnictví "pod jednou střechou" a tím významně zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu.


Ing. Petr Stolař

Hlavní účetní
ORLEN SERWIS SPÓLKA AKCYJNA

S firmou Š-Servis Praha spolupracujeme od začátku roku 2014. Naše náklady klesly na 50% nákladů na předchozí mzdovou účtárnu, zkrátila se doba zpracování, takže naši zaměstnanci dostávají výplatu vždy včas.

Naprosto neocenitelná je skutečnost, že pro manažerský reporting dostáváme přehledy, které opravdu potřebujeme a ne pouze to, co dřívější mzdová účtárna uměla vytvořit. Navíc ve výrazně kratších termínech, takže jsme schopni bez stresu ve stanoveném čase reportovat našemu zahraničnímu zřizovateli.

Naprosto neocenitelná je metodická podpora, kterou nám pracovníci společnosti Š-Servis Praha vždy ochotně poskytují, i dokonale profesionální a moderní přístup IT při sdílení potřebných dat.


Ing. Vladimír Zuzák

Ředitel společnosti

Společnost Š-servis Praha nám v průběhu spolupráce dokázala, že je odborníkem nejenom v oblasti zpracování mezd, ale také v oblasti pro nás neméně důležité - a tou je pro nás personalistika. 


Ing. Petr Vítek

Ředitel podpůrných procesů
PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU

Naše společnost spolupracuje s firmou Š-SERVIS PRAHA, s.r.o. v oblasti zpracování měsíčních mezd již delší dobu. Mzdy jsou zpracovány vždy včas, dle dodaných podkladů a v souladu s právními normami České republiky. Pracovníci Š-SERVISu Praha navíc dokáží fundovaně poradit i v případech, které nejsou zcela běžné. Velmi oceňuji vstřícnost a rychlé reakce na různé dotazy ze mzdové oblasti i empatický způsob jednání kontaktních osob.Ing. Petra Smejkalová

Chief Financial Officer
Comdata Czech a.s.


Se společností Š-servis Praha spolupracujeme již delší dobu. Díky efektivnímu nastavení procesů poklesly naše náklady na zpracování mezd. Oceňujeme vstřícnost i rychlost komunikace.

Příjemným překvapením byla kvalita zpracování při zachování široké nabídky služeb. Neocenitelné je i napojení na interní systémy. 

Mají výbornou znalost problematiky, a umí poradit i při okrajových problémech.