Reference

Poprosili jsme několik našich zákazníků o krátké shrnutí naší spolupráce.


Markéta Hospodárová

HR Director CEE
YVES ROCHER spol s.r.o.


Více jak 2 roky spolupráce, skvělá a rychlá spolupráce, výborná orientace na zákazníka.


Bc. Martin Bala

Managing Director
Leo Express s.r.o.


Spolupráce se zpracovatelem mezd Š-servis Praha je pro nás dlouhodobě spolehlivá. 

Jsme rádi, že máme takového partnera, který nám umožňuje soustředit se na naše podnikání.


Jan Doležel MBA

HR Manager
Zaplo Finance s.r.o.


Š-servis Praha je pro nás dlouhodobě profesionálním partnerem v rámci

zpracování mezd, který nám vždy vyjde vstříc. Především oceňujeme vstřícné a

rychlé pro zákaznické jednání." 


Ing. Petr Dvořák

Vedoucí Controlling & IT
KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. 


Se společností Š-servis spolupracujeme zhruba tři roky a využíváme jejich služby pro zpracování mezd. S úrovní poskytovaných služeb jsme velice spokojeni. Nejvíce oceňujeme elektronickou výměnu dat a flexibilitu v plnění našich potřeb. Elektronizace zároveň přispívá k rychlosti a bezchybnému zpracování mzdové agendy – to vše navíc za rozumnou cenu. Není vůbec výjimkou, že zaměstnanci mají mzdu na svém účtu hned prvního dne následujícího měsíce. 


Ing. Jitka Jágrová

Finanční ředitelka
Jágr Team s.r.o.


Mzdy bez stresu – Š-servis Praha je firma, která nám pomohla ze dne na den nahradit naši mzdovou účetní!

Kompletní a rychlé zpracování, perfektní komunikace – naše spokojenost, moc děkujeme!!! 

 


Školy (Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)


Zpracováváme platy pro cca 70 organizací a škol ve veřejném sektoru (stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace). Jedná se zejména o mateřské a základní školy, ale zpracováváme i střední školy, gymnázia a základní umělecké školy nebo školská zařízení. Jde o organizace, které mají rozpočet a výše jejich mzdy je určena platovým tarifem, který se sestavuje kombinací:

  • platové třídy - určeno podle charakterem vykonávané práce
  • platového stupně - určeno délkou dosažené praxe.


Ing. Tomáš Bednář

Hlavní účetní

Se společností Š-servis Praha spolupracujeme již delší dobu. Získali jsme silného partnera, který zpracovává mzdovou agendu pro všechny členy skupiny FINEP HOLDING v České republice a dokázal snížit naše náklady na zpracování mezd při zachování vysoké kvality. Mzdy jsou vždy zpracovány pečlivě a včas. Zejména oceňujeme, že všechny výstupy jsou v elektronické podobě.  


Pavel Řádek

Compliance & Payroll Manager
AmRest s.r.o.

Letos začínáme již 20. rok spolupráce. Zpracování mezd prochází neustálým procesem změn. Š-servis Praha dokáže pružně reagovat na požadované změny a přichází s množstvím inovací, které nám pomáhají se vypořádat s touto složitou agendou.


Pavel Řádek

Compliance & Payroll Manager

Profesionalita, kvalita, podpora, kompetence, to je Š-servis Praha.


Pavel Řádek

Compliance & Payroll Manager

Pozitivním rysem společnosti je efektivní komunikace, rychlost při zpracování podkladů a pružnost v myšlení. Jejich know-how je nezbytným předpokladem úspěchu.


Pavel Řádek

Compliance & Payroll Manager

Sladěný tým profesionálů, kteří dokáží na požadavky reagovat rychle, pružně a přesně. Jejich práce posouvá firmu dopředu. 


Ing. Petr Hojsák

Finanční ředitel
EURAMCO Asset Czech s.r.o.

Se společností Š-SERVIS PRAHA spolupracujeme již více než 10 let.Oceňujeme zejména profesionalitu jejich zaměstnanců, diskrétnost a dodržování předem odsouhlasených termínů.

Naše společnost rovněž doplňkově nabízí účetní služby, avšak bez mzdové agendy. Ve spolupráci se společností Š-SERVIS PRAHA však můžeme nabízet komplexní služby vedení účetnictví "pod jednou střechou" a tím významně zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu.


Ing. Petr Stolař

Hlavní účetní
ORLEN SERWIS SPÓLKA AKCYJNA

S firmou Š-Servis Praha spolupracujeme od začátku roku 2014. Naše náklady klesly na 50% nákladů na předchozí mzdovou účtárnu, zkrátila se doba zpracování, takže naši zaměstnanci dostávají výplatu vždy včas.

Naprosto neocenitelná je skutečnost, že pro manažerský reporting dostáváme přehledy, které opravdu potřebujeme a ne pouze to, co dřívější mzdová účtárna uměla vytvořit. Navíc ve výrazně kratších termínech, takže jsme schopni bez stresu ve stanoveném čase reportovat našemu zahraničnímu zřizovateli.

Naprosto neocenitelná je metodická podpora, kterou nám pracovníci společnosti Š-Servis Praha vždy ochotně poskytují, i dokonale profesionální a moderní přístup IT při sdílení potřebných dat.


Ing. Vladimír Zuzák

Ředitel společnosti

Společnost Š-servis Praha nám v průběhu spolupráce dokázala, že je odborníkem nejenom v oblasti zpracování mezd, ale také v oblasti pro nás neméně důležité - a tou je pro nás personalistika. 


Ing. Petr Vítek

Ředitel podpůrných procesů
PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU

Naše společnost spolupracuje s firmou Š-SERVIS PRAHA, s.r.o. v oblasti zpracování měsíčních mezd již delší dobu. Mzdy jsou zpracovány vždy včas, dle dodaných podkladů a v souladu s právními normami České republiky. Pracovníci Š-SERVISu Praha navíc dokáží fundovaně poradit i v případech, které nejsou zcela běžné. Velmi oceňuji vstřícnost a rychlé reakce na různé dotazy ze mzdové oblasti i empatický způsob jednání kontaktních osob.Ing. Petra Smejkalová

Chief Financial Officer
Comdata Czech a.s.


Se společností Š-servis Praha spolupracujeme již delší dobu. Díky efektivnímu nastavení procesů poklesly naše náklady na zpracování mezd. Oceňujeme vstřícnost i rychlost komunikace.

Příjemným překvapením byla kvalita zpracování při zachování široké nabídky služeb. Neocenitelné je i napojení na interní systémy. 

Mají výbornou znalost problematiky, a umí poradit i při okrajových problémech. 

JUDr. Jan Vorlíček

HR specialist

V roce 2012 jsme hledali náhradu za mzdovou účetní. Začali jsme spolupracovat se společností Š-Servis s.r.o., čímž došlo k úspoře mzdových nákladů v naší firmě. Protože jsme spokojeni s poskytováním jejich služeb, došlo v dalších letech k rozšíření spolupráce i pro naši dceřinou společnost Charme mode s.r.o.

Od začátku spolupráce každý měsíc oceňujeme kvalitní a rychlé zpracování mezd, poskytování aktuálních informací včetně poradenství v oblasti mzdového účetnictví. V letošním roce společnost Š-Servis s.r.o. nám hodně pomohla při zavádění nařízení GDPR do praxe.


Marie Vydrželová, DiS.

Manažer služeb, personalista
Centrum Paraple o.p.s.

Naše organizace spolupracuje s firmou Š-SERVIS PRAHA, s.r.o. již řadu let. 


Oceňujeme zejména pružnou komunikaci a vstřícný přístup i v případě řešení ne zcela obvyklých záležitostí spojených s pestrostí provozu našeho sociálně-rehabilitačního centra. 


Víme, že se můžeme vždy spolehnout na pečlivé a včasné zpracování mezd v souladu se všemi zákonnými předpisy. 


Glenn Spicker

Majitel společnosti

Firmu Š-servis Praha jsme si vybrali jako silného partnera na trhu.

Během krátké doby splnil naše očekávání a nastavil procesy k naší plné spokojenosti. 

Oceňujeme zejména vstřícný přístup a odpovědnost, s jakou přistupují k řešení úkolů. 

Ing. Václav Ježdík

Vedoucí Ekonomicko-technického oddělení

Ústav pro jazyk český

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. oceňuje zejména rychlost, spolehlivost a ochotu vyhovět všem specifickým požadavkům veřejně výzkumné organizace.  


Ing. Ilona Kolariková

HR specialist

Hranipex a.s., Hranipex k.s.

Spolupracovat s Š-Servisem Praha jsme začali v roce 2018. Jsme velmi rádi, že jsme se během výběrového řízení rozhodli, že vítězem bude právě tato společnost.

Jednoduše a stručně řečeno - jsou to zodpovědní profesionálové, kteří vždy pracují kvalitně, pečlivě, rychle a s ochotou reagují na všechna naše přání a požadavky týkající se zpracování mezd a reportingu. 


Ing. Hana Kabíčková

personalista

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Reflektování legislativních změn, operativní řešení vzniklých situací, rychlé, pohotové a fundované reakce, hladký průběh zpracování mezd - tím je pro nás Š-servis. A my se na ně můžeme spolehnout.


Ing. Petr Klement 

Sales Manager CZSK

STRONG.cz, s.r.o. 

Se společností Š-servis spolupracujeme od roku 2019. Využíváme nejen služby klasické mzdové agendy, ale pomohli nám i v řešení nestandardních situací v rámci přeshraničního zaměstnávání i s komunikací s českými úřady. Oceňujeme především plnou podporu a úžasnou flexibilitu nám přidělených pracovníků Š-servisu.


Denisa Santos

HR director

Se společností Š-servis spolupracujeme již od roku 2012.

Postupem času jsme naši spolupráci při zpracování mezd díky propojení systémů zefektivnili a zjednodušili.

Vždy se můžeme spolehnout na včasné zpracování mezd. Oceňujeme profesionalitu, diskrétnost, vstřícnost a rychlost komunikace.